The Class

Met The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen (18 – 30 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de jongeren werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek. Dat is nodig omdat sterke beperking van kansen op de arbeidsmarkt er nu voor zorgt dat veel jongvolwassenen met hersenletsel thuiszitten of werk beneden hun capaciteit doen. Er is vaak weinig toekomstperspectief, ingewikkelde wetten en regels zitten jongeren in de weg of het ontbreekt soms aan specifieke deskundigheid.

Bij deelname ontvang je het Breingenoot pakket:

 • Deelname aan de Sunset Walk

  Deelname met een bedrijventeam van max 6 personen aan de Sunset Walk in Noordwijk of vanuit huis.

 • Informatie over Hersengezondheid op de werkvloer
  • Informatie over hersengezondheid op de werkvloer
  • Hersencoach Business editie (voorjaar 2024)
  • Webinar Hersengezondheid
  • Ontvang 3 keer per jaar het Hersenmagazine
  • Ontvang 2 keer per jaar de Breingenoot nieuwsbrief met hersengezondheid tips voor jouw medewerkers.
  • Ontvang 2 gratis boeken ‘Voed je brein’ van Iris Sommer
 • Toegang tot jaarlijkse netwerk- en inspiratie-events
  • Toegang tot het jaarlijkse Breingenootschap evenement met 2 personen.
  • Toegang tot het CEO ontbijt met 2 personen (bij aanmelding als Breingenoot vóór 1 september 2023).
 • Toolkit Breingenoten
  • Bedrijfsnaam op Breingenoot pagina Hersenstichting website.
  • Logo Breingenoot voor op eigen website
  • Toolkit plaatsing jongeren met NAH (The class)

Waarom Breingenoot worden?

 • Je helpt jongeren met niet-aangeboren hersenletsel bij het vinden van een passende werkplek zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. 
 • Je sluit aan bij een interessant netwerk, bestaande uit bedrijven die werk maken van een meer breinvriendelijke arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen.  
 • Je krijgt tools en tips waarmee je direct bijdraagt aan gezonde hersenen en de mentale gezondheid van jouw medewerkers.