The Class

Met The Class biedt de Hersenstichting een traject om de kansen van jongvolwassenen met (niet-aangeboren) hersenletsel op de arbeidsmarkt te vergroten. Het is een coaching- en re-integratie traject met als doel de deelnemers werkfit te maken en ze te begeleiden naar een passende, duurzame werkplek. Het programma wordt zoveel mogelijk toegesneden op de behoefte van de individuele kandidaten. Het programma bevat individuele elementen, zoals job coaching en sport coaching. Daarnaast bevat het programma ook plenaire elementen. Er zijn groepsgerichte activiteiten zoals arbeidsgerichte trainingen, workshops en bedrijfsbezoeken. Het bijzondere aan het programma is dat het zich ook richt op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl.

Kaartje met praktische tips

U kunt ook gratis het Kaartje Werken Met Hersenletsel bestellen of downloaden in onze webwinkel. Dit kaartje geeft waardevolle en praktische tips voor werknemers, werkgevers en overige professionals.

Platform ‘Werken met hersenletsel’

Voor werknemers met hersenletsel, hun werkgevers en professionals zoals bedrijfsartsen heeft de Hersenstichting de website www.werkenmethersenletsel.nl ontwikkeld. Dit is een platform met informatie voor werknemers en werkgevers voor een optimale re-integratie.

In Nederland leven 645.900 mensen met de gevolgen van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hartstilstand. Als je werk opeens wegvalt door hersenletsel, heeft dat een enorme impact. Voor mensen met hersenletsel is het vaak moeilijk om terug te keren op de werkplek. Slechts 40% van de mensen met een NAH, die werkzaam waren voor het letsel optrad, is na 2 jaar weer aan het werk (bron: richtlijn NAH & arbeidsparticipatie, 2017). 

Meer begrip en betere toekomstperspectief

De Infolijn van de Hersenstichting krijgt jaarlijks tientallen mails en telefoontjes van patiënten, collega’s en werkgevers met vragen over dit onderwerp. Onbegrip is een vaak genoemd probleem. Mensen met hersenletsel worden bij terugkeer naar werk, na bijvoorbeeld een beroerte of een ongeluk, vaak overschat door de onzichtbaarheid van veel gevolgen van een hersenaandoening, denk aan vertraagde informatieverwerking, vermoeidheid en prikkelgevoeligheid. Het platform moet zorgen voor een beter begrip en betere beoordeling door (bedrijfs)artsen en het UWV.

Het platform werkenmethersenletsel.nl geeft informatie en praktische tips, en biedt antwoord op vragen als ‘waar heb ik recht op als ik na revalidatie weer aan het werk wil’ of ‘ik wil mijn medewerker graag een kans geven, maar waar moet ik rekening mee houden?’ Via een eenvoudige vraag-&-antwoord-opzet wordt de wet- en regelgeving rondom re-integratie helder uiteengezet.

De website richt zich op drie doelgroepen:

  • werknemers en werkzoekenden
  • werkgevers (& HRM)
  • professionals (zoals bedrijfs- en verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en consulenten)

Succesvol re-integreren na hersenletsel

Bij de opzet van het platform zijn ook ervaringsdeskundigen betrokken, zoals zelfstandig redacteur Felice Ghering. Zij liep zelf traumatisch hersenletsel op, nadat ze een trap tegen haar hoofd kreeg, waarna zij haar werk als zelfstandige niet meer kon uitvoeren.