De Hersenstichting wil, samen met 19 andere gezondheidsfondsen, dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste generatie van de wereld is. We willen dat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, gezonde en gelukkige volwassenen. Daarom investeren we met het programma Gezonde Generatie in de gezondheid van de Nederlandse jeugd.

De jeugd in Nederland loopt nog veel vermijdbare gezondheidsrisico’s, die leiden tot gezondheidsschade op de korte en lange termijn. Als we niets doen heeft in 2040 meer dan de helft van de mensen in Nederland een chronische aandoening. Ook neemt de mentale druk op jongeren en jongvolwassenen toe, met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid. Dit kunnen we voorkomen als de jeugd gezonder gaat leven.

We leggen hiervoor de basis bij kinderen in de leeftijdscategorie van -9 maanden t/m 24 jaar. Het gezamenlijk verbeteren van hun gezondheid levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Dit zorgt voor een gezondere bevolking met minder chronisch zieken, minder zorgkosten en een langer gezond leven voor iedereen in Nederland.

Het programma

De aankomende periode wordt een concreet programma ontwikkeld waarin de kracht van de twintig gezondheidsfondsen, NOC*NSF en Nederlandse Loterij wordt gebundeld voor een gezonde actieve leefstijl. In deze samenwerking worden onder meer aansprekende sporters met en zonder beperking vanuit TeamNL ingezet om alle jongeren te inspireren, belonen, helpen en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en hun dromen na te jagen. De Gezonde Generatie zal bijvoorbeeld Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie in het voortgezet onderwijs helpen versterken en verbreden. Zo komt  er naast sport, ook aandacht  voor voeding en mentale gezondheid.

We maken ons zorgen om de mentale gezondheid van onze jongeren

Uit onderzoek van het Amsterdam UMC, dat in opdracht van twintig gezondheidsfondsen is uitgevoerd, blijkt maar liefst 1 op de 7 Nederlandse jongeren depressieve klachten te ervaren. Deze gaan vaak gepaard met paniekaanvallen, slaapproblemen en mindere (school)prestaties. Ook op school zien we problemen ontstaan en ervaart 1 op de 3 scholieren prestatiedruk. Daarbovenop lopen de wachttijden in de jeugd-ggz op tot maar liefst 6 maanden en rust er een sterk stigma op psychische klachten. 34% van de jongeren denkt vaak ten onrechte dat mensen met psychische klachten een gevaar vormen voor de samenleving. Vanwege het stigma dat er heerst op psychische problematiek vinden jongeren het moeilijk om open te zijn over hun mentale gezondheid. Dit heeft grote gevolgen.

Grote gevolgen

Mentale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om ongezonde verleidingen zoals roken en drinken te weerstaan. De WHO voorspelt dat, als we niks doen, depressie in 2030 ziekte nummer 1 is en het RIVM verwacht dat in 2040 onder andere psychische stoornissen de
diagnosegroep is die de meeste ziektelast veroorzaakt.

Om psychisch leed een halt toe te roepen en Nederlandse jongeren te helpen om mentaal gezond te zijn, starten MIND en de Hersenstichting de Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie. Binnen het programma Gezonde Generatie zijn MIND en de Hersenstichting een Alliantie voor een Mentaal Gezonde Generatie gestart. De Alliantie werkt samen met de Gezonde Generatie, Nederlandse jongeren, Trimbos-instituut en UNICEF Nederland.

Wij zetten ons in voor een mentaal gezonde samenleving waarin jongeren:

  • met hun omgeving open kunnen spreken over mentale gezondheid,
  • minder prestatiedruk vanuit de omgeving ervaren,
  • weerbaar zijn,
  • indien nodig – de best passende ondersteuning of zorg ontvangen.

Wij laten als Alliantie zien hoe het wél kan

We zetten projecten op voor onder andere jongeren met jeugdtrauma’s en jongeren met chronisch zieke ouders. Ook helpen we docenten om met sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijs aan de slag te gaan. We voeren campagnes voor en door jongeren, zoals ‘Levensliedjes’. Hierin werken we door middel van muziek aan het doorbreken van het stigma. Ook maken we een tour langs VMBO-scholen met sporters van TeamNL.

17 november 2020: Manifest aan de Tweede Kamer

Als eerste wapenfeit overhandigde de Alliantie op 17 november 2020, mede namens Nederlandse jongeren, een manifest aan de Tweede Kamer. Hierin wordt de politiek opgeroepen om tot een Preventieakkoord Mentale Gezondheid te komen.

3 december 2020: Lancering van Levensliedjes om mentale problemen bij jongeren bespreekbaar te maken

MIND en de Hersenstichting lanceerden op 3 december Levensliedjes, een online videoserie op de kanalen van jongerencommunity 2K40. In de serie gaan jongeren met mentale problemen op stap met een Nederlandse artiest en creëren zij samen een nieuw nummer dat hen helpt het gesprek aan te gaan over hun mentale gezondheid. 

Lees hier meer over het project Levensliedjes.