Samen met Chrono@Work ontwikkelde de Hersenstichting een lespakket gericht op middelbare scholieren, over slapen. Met dit lespakket wil de Hersenstichting jongeren informeren over het belang van slaap voor de hersenen, en hen stimuleren hun eigen slaapgedrag te verbeteren.

Slaaptekort bij pubers

We brengen een groot deel van ons leven slapend door. En dat is niet voor niets. Goed slapen is belangrijk; niet alleen voor het cognitief functioneren, maar ook voor het voorkomen van gezondheidsschade door slecht slapen. Slaaptekort kan leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik. Juist pubers zijn erg gevoelig voor slaapproblemen. Dit komt door de verschuiving van het dag-nacht ritme als gevolg van hormonale veranderingen.

Tweede en derde jaar Biologie

Het lespakket Charge Your Brainzzz zoekt aansluiting bij de bestaande lesstof over de hersenen, zenuwen en waarneming van het vak Biologie, en de combinatievakken Mens & Natuur en Science. Het betreft het actuele curriculum voor het tweede biologieleerjaar onderbouw vmbo-t, havo en vwo. Lessen kunnen ook in de derde klas gegeven worden.

Het lespakket

Het lespakket bestaat uit drie lessen (uitgaande van lesuren van 45 minuten) met analoge leermiddelen; een website, animaties (ter uitleg tijdens de les) en een serious game (m.n. voor huiswerkopdrachten).

Website Charge Your Brainzzz

De materialen zijn terug te vinden op de website www.chargeyourbrainzzz.nl. Op deze site vindt men ook de lesstof voor zowel leerlingen als ouders, evenals de docentenhandleiding.

Interesse?

Wilt u meer weten over het lespakket, of wilt u het lespakket op uw school gebruiken? Ga dan naar www.chargeyourbrainzzz.nl. Hier kunt u het lespakket kosteloos opvragen.