De Hersenstichting draagt met € 250.000 bij aan een groot onderzoeksproject naar de ziekte van Alzheimer. Het project is een samenwerking van meer dan 30 partners en heeft als doel om alzheimer te stoppen. Als deze hersenaandoening kan worden gestopt voordat deze begint, voorkomt dit dat mensen in de toekomst door alzheimer dementie krijgen. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben nu al bijna 300.000 mensen dementie.

Als je dementie krijgt, is het al te laat

Bij dementie ontstaat er schade in de hersenen, die vervolgens steeds erger wordt. Je kunt last krijgen van verschillende klachten. Je vergeet bijvoorbeeld dingen, krijgt moeite met praten en je gedrag verandert.

Als je eenmaal dementie hebt, word je niet meer beter. De klachten worden juist steeds erger. Er is geen medicijn tegen dementie, er zijn wel behandelingen om beter om te gaan met de klachten.

Alzheimer is de meest voorkomende oorzaak van dementie. De ziekte ontstaat geleidelijk en begint al jaren voordat iemand dement wordt. Onderzoekers denken dat daar de oplossing ligt: als je alzheimer kunt stoppen, voorkom je dat mensen door deze ziekte dementie krijgen.

“Om op termijn iets te doen aan alzheimer, zullen we ons moeten richten op preventie. We willen alzheimer stoppen om het stadium van dementie te voorkómen.”

Prof. dr. Wiesje van der Flier

Alzheimer stoppen is dementie voorkomen

Er is niet één manier om alzheimer te stoppen. Onderzoekers denken dat alzheimer het beste gestopt kan worden voordat iemand dementie krijgt. Ook is het belangrijk dat iemand een behandeling op maat krijgt en daarbij zelf inspraak heeft over de behandeling.

Daarom werken binnen ABOARD 30 partners met elkaar samen. Dit zijn allemaal specialisten uit de wetenschap, de zorg, de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Die hebben allemaal hun eigen expertise, waar vanuit ze mee kunnen helpen aan een oplossing. Ze kijken bijvoorbeeld naar:

  • Leefstijl: een ongezonde leefstijl vergroot de kans op alzheimer, dus hoe kun je die leefstijl aanpassen?
  • Diagnose: kan alzheimer al vroeger herkend worden, bijvoorbeeld met een bloedtest?
  • Medicijnen: kunnen er medicijnen ontwikkeld worden die alzheimer stoppen?

Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar verschillen tussen mensen. Zo kan beter voorspeld worden welke behandeling bij iemand past. Ook helpt dit om de behandeling aan aan te passen op de wensen en behoeften van iemand.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland en daarmee een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Het RIVM verwacht in 2040 115% meer mensen met dementie ten opzichte van 2015. We moeten daarom met zijn allen samenwerken om een toekomst te creëren zonder hersenaandoeningen. Want alleen samen kunnen we hersenaandoeningen beter behandelen én in de toekomst voorkomen. Dit onderzoeksproject draagt daarmee bij aan onze missie: gezonde hersenen voor iedereen. 

Daarom steunt de Hersenstichting dit project met € 250.000. De Hersenstichting financiert dit vanuit het Fonds Bomers-Marres. Dit is een Fonds op Naam, opgericht vanuit een nalatenschap voor het steunen van onderzoek naar alzheimer.

Meer over het onderzoek

Binnen het project gaan 5 werkgroepen aan de slag met verschillende onderwerpen. Al deze onderwerpen zijn belangrijk voor het stoppen van de ziekte van Alzheimer. Deze 5 onderwerpen zijn:

  1. Betere en snellere diagnose
  2. Voorspellen van het verloop van alzheimer
  3. Voorkomen van alzheimer
  4. Betrekken van patiënten bij hun de zorg
  5. Delen van resultaten in de samenleving

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat hun resultaten op verschillende manieren helpen om alzheimer te stoppen. Het project moet helpen om de ziekte te voorkomen en sneller te herkennen. Daarnaast moet het zorgen voor een betere en persoonlijkere behandeling.

Hoe ver is het onderzoek?

Het project is gestart op 1 april 2021 en duurt 5 jaar.

Wat is de volgende stap?

Het doel van ABOARD is om de zorg in Nederland voor te bereiden op de komst van nieuwe medicijnen die dementie kunnen remmen. Een volgende stap na succesvolle resultaten van het onderzoek is het toepassen van zulke medicijnen.

Meedoen?

Voor het onderzoek is het belangrijk om veel informatie te verzamelen over het verloop van alzheimer. Dat gebeurt onder andere met een jaarlijkse vragenlijst. Voor dit belangrijke onderzoek kan iedereen van 45 jaar en ouder meedoen. Zowel mensen zonder dementie als mensen met een vorm van dementie. 

Klik hier voor meer informatie