De Hersenstichting draagt met € 99.739 bij aan een project van de VU. Het project staat onder leiding van prof. dr. Annemieke van Straten. Het doel is om een goede behandeling tegen slapeloosheid (insomnie) voor iedereen toegankelijk te maken. Als mensen met slaapproblemen sneller toegang hebben tot een behandeling, leidt dit eerder tot een betere nachtrust. Hierdoor hebben ze een kleinere kans op andere klachten en hersenaandoeningen. In 2019 waren er bij de huisarts in totaal ongeveer 545.500 mensen bekend met een slaapstoornis. Maar er zijn waarschijnlijk veel meer mensen met insomnie dan bij de huisarts bekend.

Onnodig wakker liggen

Je wilt lekker op tijd naar bed, maar je ligt vervolgens alleen maar te woelen en te piekeren. Of je kunt juist prima in slaap vallen, maar hebt moeite met doorslapen of wordt veel te vroeg wakker. Zo’n vervelende nacht heeft iedereen wel eens. Ongeveer een derde van de mensen in Nederland heeft regelmatig moeite met slapen.

Bij een grote groep Nederlanders is er sprake van insomnie. Je slaapt dan lange tijd zo slecht dat je dagelijkse leven eronder lijdt. Je kunt je bijvoorbeeld niet concentreren op je werk. Ook kun je problemen krijgen met gevoelens zoals somberheid.

Slapeloosheid kan worden behandeld door een psycholoog. Maar omdat dat vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekering, worden veel mensen hiervoor behandeld in de praktijk van de huisarts. Dat gebeurt door de praktijkondersteuner van de huisarts (POH).

Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGTi) helpt vaak erg goed om weer beter te kunnen slapen. Een POH kan deze therapie goed geven. Het probleem is alleen dat veel POH’s nog niet de juiste kennis hiervoor hebben.

Behandeling slapeloosheid door heel Nederland

Slaapstraat is een bestaand zorgprogramma, waaraan de Hersenstichting heeft bijgedragen. Het programma leert huisartsen meer over slaapproblemen en hoe je die kunt aanpakken. Zo leren huisartsen slaapproblemen beter te herkennen en sneller een goede behandeling zoals CGTi bieden. Slaapstraat heeft al veel goede dingen opgeleverd, zoals meer herkenning en erkenning van slaapproblemen.

In veel huisartsenpraktijken is CGTi nog niet beschikbaar. Een belangrijke volgende stap is daarom om CGTi beter beschikbaar te maken voor mensen met slaapproblemen in heel Nederland.
Eind maart 2023 wordt een nieuw platform gelanceerd met als doel CGTi meer te laten toepassen door huisartsen. Dit gebeurt op drie verschillende manieren:

  • 1. Training van POH’s

    Ontwikkelen van een online opleiding over insomnie en de behandeling ervan met CGTi. De POH leert CGTi toe te passen binnen de huisartsenpraktijk.

  • 2. Betere slaapvoorlichting

    Om van je slaapproblemen af te komen, moet je vaak je gedrag veranderen. Dat lukt alleen als je ook goed begrijpt waarom dat nodig is. Daarom worden er materialen gemaakt om dit beter en eenvoudiger uit te leggen aan mensen die hier moeite mee hebben. Bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen, of moeite hebben met lezen.

  • 3. Online CGTi behandeling

    CGTi wordt nu vaak in de huisartsenpraktijk gegeven. Er is ook een online behandeling, i-Sleep, maar niet elke praktijk kan hier al gebruik van maken. Een van de doelen van dit project is om i-Sleep beschikbaar te maken voor alle huisartsenpraktijken in Nederland.

1. Training van POH’s

Ontwikkelen van een online opleiding over insomnie en de behandeling ervan met CGTi. De POH leert CGTi toe te passen binnen de huisartsenpraktijk.

2. Betere slaapvoorlichting

Om van je slaapproblemen af te komen, moet je vaak je gedrag veranderen. Dat lukt alleen als je ook goed begrijpt waarom dat nodig is. Daarom worden er materialen gemaakt om dit beter en eenvoudiger uit te leggen aan mensen die hier moeite mee hebben. Bijvoorbeeld omdat ze de Nederlandse taal niet beheersen, of moeite hebben met lezen.

3. Online CGTi behandeling

CGTi wordt nu vaak in de huisartsenpraktijk gegeven. Er is ook een online behandeling, i-Sleep, maar niet elke praktijk kan hier al gebruik van maken. Een van de doelen van dit project is om i-Sleep beschikbaar te maken voor alle huisartsenpraktijken in Nederland.

Waarom steunt de Hersenstichting dit project?

Als CGTi beter beschikbaar is binnen huisartsenpraktijken, kunnen meer mensen met insomnie worden geholpen. De slaapproblemen worden sneller herkend, zodat iemand ook sneller de juiste hulp krijgt. Dat zorgt dat de kwaliteit van leven voor iemand met insomnie verbetert. Slecht slapen vergroot bovendien de kans op andere klachten en hersenaandoeningen. Dit project kan die kans juist kleiner maken. Dit draagt bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Daarom steunt de Hersenstichting dit project met € 99.739.