De Hersenstichting draagt met € 40.000 bij aan onderzoek van Heliomare. Het onderzoek staat onder leiding van Marthe Ford. De onderzoekers willen mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) helpen die last hebben van slaapproblemen. In 2016 waren er in Nederland 645.900 mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Een groot deel daarvan heeft last van slaapproblemen.

Te weinig aandacht voor slaapproblemen

Niet-aangeboren hersenletsel is schade aan je hersenen die in de loop van je leven ontstaat. Door een ziekte bijvoorbeeld, of bij een verkeersongeluk. Door die schade kun je last krijgen van verschillende klachten, zoals problemen met aandacht, geheugen en concentratie.

Veel mensen met NAH hebben ook last van slapeloosheid. Dat zorgt voor extra problemen naast de klachten die ze door NAH al hebben. Denk bijvoorbeeld aan klachten op het gebied van:

  • gevoel en stemming
  • omgaan met anderen
  • werk en school
  • het lichaam

Slecht slapen kan er bovendien voor zorgen dat bestaande klachten nog erger worden. Een serieus probleem dus, waar patiënten helaas nog niet altijd goed bij geholpen worden.

Kaartje | Vermoeidheid

Naar schatting krijgt meer dan de helft van de mensen met een hersenaandoening met vermoeidheid te maken. De impact van vermoeidheid op dagelijkse bezigheden zoals werk en hobby’s is groot. Niet alleen voor de patiënt,…

Onderzoek: De laatste stap naar een oplossing

Artsen en zorgverleners hebben afspraken over hoe ze omgaan met mensen met NAH: de richtlijnen. Bijvoorbeeld over welke hulp of zorg je bij bepaalde klachten geeft. Helaas staat er in die richtlijnen niets over slaapproblemen. Patiënten krijgen hierdoor niet de hulp die zij nodig hebben.

Cognitieve gedragstherapie werkt erg goed bij slaapproblemen. Het blijkt een goede oplossing voor mensen die last hebben van slapeloosheid bij o.a. kanker, de ziekte van Parkinson, depressie en chronische pijn. De onderzoekers verwachten dat dit ook goed werkt bij mensen met NAH.

Zo’n behandeling wordt al gebruikt voor NAH-patiënten in revalidatiecentrum Heliomare. De behandeling bestaat uit een aantal online sessies, face-to-face sessies en het bijhouden van een online slaapdagboek. Deelnemers lijken beter te slapen en minder te last te hebben van hun klachten. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar deze behandeling.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Als de behandeling goed werkt, kunnen NAH-patiënten met slapeloosheid beter geholpen worden. Ze hebben minder last van de klachten die door de slapeloosheid komen. Omdat ze beter slapen, kunnen andere klachten ook minder worden.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting het project met € 40.000.

Meer over het onderzoek

Het onderzoek is al een paar jaar bezig en wordt gedaan in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Er is al een enquête onder revalidatiepsychologen gehouden om in beeld te brengen hoe er nu met slaapproblemen wordt omgegaan.

Hoe pakken ze dit aan?

De volgende stappen die gezet moeten worden zijn:

Resultaten presenteren: alles wat de onderzoekers hebben ontdekt wordt bekendgemaakt. Dit gebeurt onder andere door een proefschrift en wetenschappelijke artikelen.

Behandeling aanbieden: de online behandeling wordt beschikbaar gemaakt voor meer patiënten. Ook wordt er voorlichtingsmateriaal gemaakt voor behandelaren en patiënten.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat ze kunnen bewijzen dat de behandeling goed werkt. Mensen met NAH en slaapproblemen zullen na de behandeling beter slapen. Daardoor hebben ze minder last van hun klachten.

Informatie over slaapproblemen wordt opgenomen in de richtlijnen voor patiënten met NAH. Deze kennis helpt psychologen om deze problemen beter te herkennen. Omdat er nu ook een behandeling is, kunnen zij hun patiënten beter helpen.

Hoe ver is het onderzoek?

Een groot deel van het onderzoek is al gedaan. De eerste versie van de behandeling is al getest bij mensen met slaapproblemen na NAH. Hun ervaringen zijn gebruikt om de behandeling verder te verbeteren.

Een aantal psychologen en andere behandelaren zijn getraind om slaapproblemen te herkennen bij patiënten met NAH. Ook hebben ze geleerd hoe ze de behandeling moeten inzetten bij hun patiënten.

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je kijken op de website van Heliomare of contact opnemen via de mail met Marthe Ford.