De Hersenstichting draagt met €599.996 bij aan onderzoek van Amsterdam UMC en LUMC. Het onderzoek staat onder leiding van Christiaan Vinkers en Onno Meijer. De onderzoekers willen een medicijn testen om mensen met depressie na een jeugdtrauma beter te helpen herstellen. Elk jaar krijgen ongeveer 800.000 Nederlanders een depressie. Bij 200.000 daarvan is er sprake van een jeugdtrauma.

Een slechte start haal je moeilijk in

Depressie is een van de meest voorkomende hersenaandoeningen. De oorzaak van een depressie kan per persoon erg verschillen. De behandeling is vaak voor iedereen hetzelfde. Dat zorgt ervoor dat niet iedereen even goed geholpen is na een behandeling.

Ongeveer 1 op de 4 mensen met een depressie heeft in de jeugd iets heel naars meegemaakt, een jeugdtrauma. Dat zorgt op jonge leeftijd al voor heel veel stress. Het stress-systeem van het lichaam begint daarom al vroeg in het leven heel hard te werken.

Dat stress-systeem wordt daarna niet vanzelf weer rustig. Het systeem blijft als het ware in de hoogste versnelling staan. Dat zorgt voor allerlei problemen op latere leeftijd. Ook maakt dit het moeilijker om deze problemen op te lossen.

Je zou dat stress-systeem eigenlijk willen resetten. Net zoals je dat doet bij een computer die is vastgelopen.

“Jeugdtrauma zorgt dat het stresssysteem overbelast raakt tijdens een kwetsbare periode. Daardoor werkt iemands stresssysteem het hele leven lang te hard. We denken dat het mogelijk is om het stresssysteem te ‘resetten’.”

Christiaan Vinkers, onderzoeker

Tijd voor een nieuwe start

De onderzoekers willen een manier vinden om het stress-systeem te resetten. Ze weten al dat een bepaald eiwit hierbij een belangrijke rol speelt, het stress-eiwit GR. Door dit eiwit tijdelijk in het lichaam te blokkeren, kan het stress-systeem zich herstellen.

In eerder onderzoek bij knaagdieren is het al gelukt om het eiwit GR te blokkeren. Dat deden ze met het medicijn mifepriston. De onderzoekers willen nu kijken of dit ook bij mensen werkt. Het medicijn wordt al door mensen gebruikt in andere situaties.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting wil mensen helpen om minder last te hebben van hersenaandoeningen, zoals een depressie. Onderzoek naar manieren om deze aandoeningen te stoppen of minder erg te maken, helpen daarbij. Dit onderzoek kijkt of een bestaand medicijn kan helpen om minder last te hebben van een depressie.

Het onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Als patiënten beter herstellen na een depressie, maakt dat hun leven beter. Daarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek met €599.996.

Meer over het onderzoek

Hoe pakken ze dit aan?

De onderzoekers gaan 158 mensen met een depressie behandelen en onderzoeken. Zij hebben allemaal een matig tot ernstig jeugdtrauma meegemaakt. De ene helft van de mensen krijgt het medicijn. De andere helft krijgt een pil zonder werkzame stoffen, een placebo.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat de mensen die het medicijn krijgen beter herstellen dan de mensen die de placebo krijgen. Ze verwachten dat dit resultaat na 8 weken duidelijk is.

Hoe ver is het onderzoek?

Op dit moment is het onderzoek aan het opstarten.

Wat is de volgende stap?

Als de behandeling helpt, kunnen de onderzoekers dit laten weten aan psychiaters. Die kunnen het medicijn dan voorschrijven aan hun patiënten. Ook kan er meer onderzoek worden gedaan om te kijken of het medicijn bij andere hersenaandoeningen helpt.