NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder wil meer en betere participatie van mensen met de blijvende gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH), na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hartstil-stand, in de samenleving. Om dit te verbeteren is meer kennis en samenwerking tussen patiënten, kennis- en zorginstellingen en belangenorganisaties nodig. Het landelijke ‘NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder’ moet in een vierjarige studie (gestart in 2017) hiervoor gaan zorgen.

Aangesloten partners zijn de patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Hogeschool Windesheim Flevoland, Maastricht University, Vrije Universiteit Amsterdam, VU Medisch Centrum, Heliomare, Radboudumc, kennisinstituut Vilans en Hersenz (een samenwerkingsverband van twaalf zorgaanbieders voor NAH). Alle regio’s van Nederland zijn vertegenwoordigd.

Betere zorg voor mensen met NAH

De leden van het NAH-netwerk willen hiermee bereiken dat:

  • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (meer) inspraak en zeggenschap krijgen.
  • Zij op meer plekken in de samenleving kunnen meedoen.
  • Zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbetert.
  • De kennis over participatie en zorg voor mensen met NAH op één plek wordt verzameld.

Toekenning subsidie

ZonMw, financier van gezondheidsonderzoek, en de Hersenstichting hebben gezamenlijk subsidie toegekend voor het opzetten en uitvoeren van dit netwerk. Annet Wielemaker, hoofd Patiëntenzorg van de Hersenstichting, legt uit waarom: ‘Mensen met NAH verdienen een volwaardige plek in de sa-menleving. Al jaren streven we ernaar de kennis bij UMC’s te koppelen aan kennis uit de zorgpraktijk. De financiering van dit project maakt dit mogelijk.’