De Hersenstichting draagt met € 290.325 bij aan onderzoek van Amsterdam UMC. Het onderzoek staat onder leiding van Claudi Bockting. De onderzoekers willen mensen helpen die een depressie hebben gehad en nog niet helemaal beter zijn. Ook moet de nieuwe behandeling zorgen dat de depressie minder vaak terugkomt. In Nederland hebben meer dan een half miljoen volwassenen last van een depressie.

De depressie wordt minder, maar is niet weg

In een dipje zitten we allemaal weleens. Maar wat als je iedere dag somber opstaat en naar bed gaat? En overdag eigenlijk nergens zin in hebt? Je kunt dan last hebben van een depressie.

Er bestaan verschillende behandelingen voor een depressie. Je kunt bijvoorbeeld therapie krijgen, medicijnen, of een combinatie van die twee. Dat helpt veel mensen met een depressie. Maar soms gaan de klachten niet helemaal over. Mensen hebben na een depressie vaak nog last van problemen zoals:

  • aandacht bij dingen houden
  • nieuwe informatie verwerken
  • dingen onthouden

Dat maakt sommige dingen moeilijk, bijvoorbeeld tijdens de studie of op het werk. Daarnaast wordt de kans groter dat de depressie terugkomt als de klachten niet helemaal over zijn.

Annemiek lijdt sinds haar 15e aan zware depressies

Heel ingrijpend, ook voor haar vriend Thom en hun omgeving. Zij kijken machteloos toe. Annemiek vertelt openhartig over de impact die dit op haar leven heeft. Want de kans dat het weer terugkomt blijft altijd bestaan. En dan kan ze niets meer.

De ene behandeling helpt de andere

Er bestaat al een behandeling om de kans kleiner te maken dat een depressie terugkomt, Preventieve Cognitieve Therapie (PCT). Er is ook een behandeling die helpt bij problemen met denken, online neurocognitieve training (oNRCT).

Van oNRCT weten onderzoekers al dat deze behandeling werkt bij andere aandoeningen. ervoor kan zorgen dat een andere behandeling beter werkt. Nu willen ze weten of oNRCT samen met PCT helpt om helemaal te herstellen na een depressie.

Als dat zo is, heeft dat een paar belangrijke voordelen voor mensen met een depressie:

  • de klachten na een depressie worden minder
  • problemen met denken na een depressie worden minder
  • de kans dat de depressie weer terugkomt wordt kleiner
  • mensen hebben na een depressie weer een prettiger leven.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting steunt alleen onderzoeken met een goed plan van aanpak, die een grote kans van slagen hebben en echt iets opleveren voor patiënten – nu of in de toekomst.

Als de combinatie van deze twee behandelingen goed werkt, levert dat veel op voor mensen met een depressie. Het helpt om helemaal van de depressie af te komen. Ook maakt het de kans kleiner dat de depressie daarna terugkomt.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek met € 290.325.

Meer over het onderzoek

De 2 behandelingen zijn allebei apart al onderzocht. Het is bewezen dat die helpen, In dit onderzoek wordt gekeken naar de combinatie van beide behandelingen.

Hoe pakken ze dit aan?

De deelnemers aan het onderzoek hebben een depressie gehad. Ze zijn voor een deel hersteld en hebben dus nog klachten. De deelnemers worden in 2 groepen verdeeld:

Groep 1: deelnemers krijgen alleen PCT (1 sessie van 45 minuten per week, 8 weken lang).

Groep 2: zelfde programma als Groep 1, maar ook met oNRCT (3 sessies van 45 minuten per week, 8 weken lang).

De klachten van de deelnemers worden voor en na de training gemeten. Dat blijven de onderzoekers elke maand doen, tot 1 jaar na de behandeling. Zo wordt duidelijk of de combinatie van de 2 behandelingen ook echt beter werkt.

Met dit onderzoek hopen we depressieve klachten verder te verminderen en daarnaast de kans op terugval te verlagen voor mensen die deels hersteld zijn van een depressie.”

Onderzoeker Marlies Brouwer

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat de combinatie van PCT en oNRCT beter helpt na een depressie. Mensen hebben minder last van klachten die overblijven na een depressie. Ook is de kans kleiner dat de depressie terugkomt. Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat zij weer meer plezier in het leven hebben.

Hoe ver is het onderzoek?

Het onderzoek loopt momenteel. 

Contact opnemen met de onderzoekers voor deelname kan via e-mail:  herstelstudie@amsterdamumc.nl of kijk op de website van herstelstudie.

Wat is de volgende stap?

Als de combinatie van de trainingen goed werkt, kan deze voor meer mensen beschikbaar worden. Ook kan er verder onderzoek gedaan worden. Bijvoorbeeld om te kijken of de online training ook helpt bij andere behandelingen.