De Hersenstichting draagt met € 399.971 bij aan een onderzoek van Amsterdam UMC, de HersenFIT studie. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Erwin van Wegen. De onderzoekers willen patiënten met de ziekte van Parkinson of MS helpen om minder last te hebben van hun klachten. Dat doen ze door hen intensief te laten trainen. Er zijn in Nederland meer dan 50.000 mensen met parkinson. Meer dan 30.000 mensen hebben MS.

Klachten stapelen zich op

De ziekte van Parkinson en multiple sclerose (MS) zijn twee verschillende hersenaandoeningen. Het zijn ernstige ziektes, met elk hun eigen kenmerken. Maar ze hebben ook overeenkomsten. Patiënten hebben door de ziekte namelijk vaak ook last van klachten als:

 • depressie
 • angst
 • vermoeidheid
 • problemen met slapen
 • problemen met nadenken.

Het dagelijks leven met een ziekte als parkinson of MS is al moeilijk genoeg. Deze klachten maken dat nog eens veel moeilijker. De medicijnen die er nu zijn lossen deze klachten niet goed op. Soms zorgen de medicijnen voor vervelende bijwerkingen.

Intensief bewegen zorgt voor minder klachten

Bewegen is gezond, dat weten we allemaal. Dat geldt ook voor patiënten met parkinson of MS. Het lijkt erop dat zij minder last hebben van hun klachten als ze regelmatig bewegen. Er zijn al trainingsprogramma’s die goed lijken te werken. Belangrijke voordelen hiervan zijn:

 • minder last van angst en depressie
 • de hersenen werken beter
 • de hersenen herstellen beter (neuroplasticiteit)

De bestaande trainingen vinden patiënten soms te saai en te lang duren. Ze trainen meestal een uur lang op een gemiddeld niveau. De onderzoekers denken dat een Hoog Intensieve Interval Training (HIIT) beter werkt.

Wat is HIIT?

Bij een Hoog Intensieve Interval Training train je 30 minuten. Je wisselt steeds af tussen lichte en zware inspanning. Bij gezonde mensen levert HIIT veel voordelen op. De conditie verbetert sneller dan bij een gewone training. Ook voor de hersenen is HIIT beter dan een gewone training.

De onderzoekers willen weten of HIIT ook beter helpt bij de klachten van patiënten met parkinson of MS.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

De Hersenstichting steunt alleen onderzoeken met een goed plan van aanpak, die een grote kans van slagen hebben en echt iets opleveren voor patiënten – nu of in de toekomst.

Als HIIT goed werkt, levert dat veel op voor deze patiënten. Hun conditie wordt fysiek beter, maar ook mentaal. Ze redden zichzelf beter en kunnen makkelijker meedoen in de samenleving. Daardoor wordt het leven fijner. Na het onderzoek kunnen anderen patiënten de training in hun eigen omgeving doen. Dat helpt om weer zelf dingen te regelen en te doen.

“Medicijnen om parkinson of MS te genezen zijn er nog niet. Wij hopen met intensieve fysieke training de klachten van angst en depressie te kunnen verbeteren.”

Dr. Erwin van Wegen. onderzoeker Amsterdam UMC

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom draagt de Hersenstichting bij aan het onderzoek met € 399.971.

Janet kreeg op haar 43e de diagnose ziekte van Parkinson

Janet is moeder van Alicia. Samen hadden ze een fijn en onbezorgd leven. Tot bij Janet de diagnose ziekte van Parkinson werd vastgesteld. Het liefst zou ze haar kop in het zand steken, maar ze weet dat dat niet kan. Janet wil namelijk nog zo lang mogelijk voor haar dochter kunnen zorgen. Helaas is de toekomst onzeker.

Meer over het onderzoek

Hoe pakken ze dit aan?

De patiënten worden verdeeld in 3 groepen. Elke groep krijgt een ander soort training, waar ze 8 weken lang mee aan de slag gaan:

1. HIIT: Met een groep bewegen op een hometrainer. Er wordt afgewisseld tussen laag en hoog intensief bewegen. Er is 2 keer per week een sessie van 30 minuten.

2. Duurtraining: Hierbij bewegen deelnemers tijdens de hele sessie met dezelfde intensiteit. Er is 2 keer per week een sessie van 60 minuten.

3. Bewegingsadvies: Patiënten krijgen tips en het advies om 8 weken lang minstens 7.000 stappen per dag te zetten. Dit kunnen ze zelf bijhouden met een stappenteller.

Voor, tijdens en na het programma wordt gemeten hoeveel last patiënten van hun klachten hebben.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten veel voordelen van HIIT. Het is veilig, duurt minder lang en levert waarschijnlijk betere resultaten op dan andere soorten training. Veel mensen vinden het ook leuker, waardoor het makkelijker vol te houden is.

Patiënten met parkinson of MS hebben minder last van klachten als ze regelmatig bewegen. De onderzoekers verwachten dat dit positieve effect bij HIIT nog veel groter is. Vooral bij klachten als angst en depressie, maar ook bij vermoeidheid, problemen met slapen en problemen met nadenken.

Hoe ver is het onderzoek?

Het onderzoek is gestart. En u kunt deelnemen aan dit onderzoek.

Wilt u deelnemen aan dit onderzoek?

Patiënten kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar hersenfit@amsterdamumc.nl. Meer informatie over het onderzoek vind je op deze website.

 

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

 • diagnose ziekte van Parkinson of een progressieve vorm van MS
 • angst- en/of stemmingsklachten
 • in staat tot deelname aan een intensief trainingsprogramma (geen geschiedenis van hartproblematiek of klachten die op hartproblemen kunnen duiden)
 • voldoende cognitief vermogen om de trainingsinstructie te begrijpen
 • stabiel medicatieschema tenminste vier weken voor deelname
 • 18 jaar of ouder

Voor en tijdens het intakegesprek zullen een aantal korte vragenlijsten (bijvoorbeeld over uw gemoed en denkvermogen) worden afgenomen en enkele onderzoeken (bijvoorbeeld een hartfilmpje) worden verricht om te bepalen of u kunt deelnemen aan de HersenFIT studie.

Wat is de volgende stap?

Als HIIT inderdaad zo goed werkt als de onderzoekers denken, wordt er verder onderzoek gedaan. Allereerst om te bekijken welke patiënten hier het meeste aan hebben. Maar ook om te bepalen hoe het trainingsprogramma er het beste uit kan zien. Daarna kan er snel een programma worden gemaakt waar alle patiënten gebruik van kunnen maken.