De Hersenstichting draagt met ruim € 200.000 bij aan het programma Gezonde Generatie. Dit is een samenwerking van 22 gezondheidsfondsen, waaronder de Hersenstichting. Het doel hiervan is om de Nederlandse jeugd zo gezond mogelijk te maken. Het gaat hierbij om lichamelijke gezondheid, maar ook om mentale gezondheid. Uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat bijna 1 op de 5 Nederlandse jongeren psychische klachten heeft. De Hersenstichting zet zich daarom samen met andere partners binnen de Gezonde Generatie in op het thema mentale gezondheid.

Als we niets doen gaat het mis

Veel jongeren hebben last van depressieve klachten. Als we hier niets aan doen, is depressie in 2030 de meest voorkomende ziekte, zo voorspelt de WHO. Een depressie leidt vaak weer tot ongezonde keuzes, zoals roken en drinken. Een slechte mentale gezondheid zorgt dus vaak ook voor een slechte lichamelijke gezondheid.

Een extra probleem is dat mentale problemen een slechte naam hebben. Zo blijkt uit het onderzoek van het AMC dat 34% van de jongeren denkt dat mensen met mentale problemen gevaarlijk zijn. Jongeren vinden het dan ook moeilijk om over dit soort problemen te praten. Het gevolg is dat ze niet op tijd de juiste hulp krijgen. De problemen worden zo steeds erger, in plaats van dat ze opgelost worden.

Het aantal mensen met een hersenaandoening neemt toe. Daarom is het enorm belangrijk om te werken aan een gezonde basis voor de jeugd. Zowel fysiek als mentaal. Zo hopen we hersenaandoeningen in de toekomst te voorkomen.”

Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting

De aanpak van de Gezonde Generatie

Binnen de Gezonde Generatie werkt de Hersenstichting op een aantal manieren aan de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bijvoorbeeld door:

  • sociaal-emotionele vaardigheden als onderdeel in het onderwijs
  • informatie over hoe je met stress of onveiligheid thuis omgaat
  • mentale gezondheid bespreekbaar te maken

Het doel is om de maatschappij anders te laten denken over mentale problemen. Zodat het normaal wordt dat kinderen, jongeren en ouders praten over hoe het thuis gaat. En dat zij hulp kunnen vragen en krijgen uit hun omgeving, als dat nodig is.

Waarom steunt de Hersenstichting dit programma?

De Nederlandse jeugd loopt ernstige risico’s op het gebied van lichamelijke en mentale gezondheid. Door mentale klachten serieus te nemen, kunnen hersenaandoeningen zoals angststoornissen en depressie worden voorkomen. Als we samenwerken op verschillende thema’s kunnen we voor Nederlandse jongeren het verschil maken. Dit programma draagt bij aan de missie van de Hersenstichting: gezonde hersenen voor iedereen. Daarom steunt de Hersenstichting dit project met ruim € 200.000.

Wat is er al bereikt?

Als eerste stap heeft Gezonde Generatie haar manifest aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet-Rutte IV heeft Gezonde Generatie in het regeerakkoord opgenomen als doelstelling voor het preventiebeleid.

Andere projecten die binnen het programma al lopen, zijn:

Wat gaat er nog gebeuren?

De Hersenstichting werkt mee aan een project waarin een nieuwe tool voor ouders en jongeren wordt ontwikkeld. Deze tool geeft uitleg over hoe je hersenen werken, hoe ze zich ontwikkelen en wat je kunt doen om je eigen hersenen en die van je kind(eren) gezond te houden.

Ook blijven we meer aandacht vragen voor mentale gezondheid bij de politiek en de overheid.

Meedoen?

Help je mee om van de Nederlandse jeugd zo gezond mogelijk te maken? Kijk op de website van Gezonde Generatie voor meer informatie en hoe je mee kunt doen.