Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Van dementie, parkinson, een beroerte, depressie en migraine tot hersenletsel na een ongeluk. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Een hersenaandoening zet niet alleen jouw leven op z’n kop, maar ook dat van je omgeving. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. 

Dit moet stoppen. In veel gevallen bestaat er echter nog geen behandeling die de aandoening kan vertragen of stoppen. Leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen is dan de enige optie.

Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren in baanbrekende oplossingen die meerdere hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken maken we onderzoek mogelijk. We laten fundamenteel onderzoek doen, en bijvoorbeeld onderzoek naar de effecten van nieuwe behandelingen. Verder stimuleren we onderzoek naar technieken om beter te kunnen zien wat er precies in de hersenen gebeurt. Zo werkt de Hersenstichting aan de toekomst van de patiënt van morgen, maar ook aan die van de patiënt van nu.

Procedure voor onderzoeksaanvragen

Gekwalificeerde onderzoekers, verbonden aan neurowetenschappelijke instituten en onderzoekscentra, kunnen bij de Hersenstichting een aanvraag indienen om subsidie voor hun onderzoek te krijgen. Binnenlandse en buitenlandse referenten, die gespecialiseerd zijn in de diverse onderwerpen van de aanvragen beoordelen deze aanvragen.

Door deze beoordeling valt een eerste deel van de aanvragen af. De overblijvende groep wetenschappers mag een uitgebreide aanvraag schrijven. De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) beoordeelt samen met de Adviesraad van Ervaringsdeskundigen deze aanvragen. De AWI bestaat uit deskundigen op het gebied van hersenaandoeningen en hersenonderzoek (clinici en wetenschappers). De ervaringsdeskundigen zijn patiënten die vanuit hun ervaringskunde en kennis de projectvoorstellen beoordelen. De AWI brengt uiteindelijk een goed onderbouwd advies aan het bestuur van de Hersenstichting over de te honoreren onderzoeken.

Informatie voor onderzoekers over patiëntenparticipatie

Is mijn onderzoek geschikt voor patiëntenparticipatie? Hoe vind ik de juiste ervaringsdeskundigen? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? Antwoorden op deze vragen en meer vind je in de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek

Eisen aan onderzoek

De AWI beoordeelt of een onderzoek werkelijk bijdraagt aan oplossingen of een beter leven. Ook beoordeelt zij de onderzoeksmethode en kijkt zij uiterst kritisch naar het nut van de inzet van patiënten. Voor de betrokkenheid van patiënten is toestemming nodig van de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Voor het inzetten van onderzoek met proefdieren is een toetsing vereist. Er wordt gekeken of er alternatieven zijn. Is dat niet het geval en zijn dierproeven onvermijdelijk, eist de Hersenstichting een zorgvuldige inzet van de dieren. Elk onderzoek moet voldoen aan alle wettelijke eisen uit de Wet op de dierproeven en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. In Nederland zijn dierproeven verboden, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier en als er geen alternatieven zijn.

Doe je mensgebonden onderzoek naar de ziekte van Parkinson of parkinsonisme?

ParkinsonNEXT heeft een groeiende database van ruim 2750 mensen met parkinson(isme) die hebben aangegeven mee te willen doen aan onderzoek. Contact opnemen kan via dit mailadres.

Ons standpunt over het gebruik van dierproeven

Wij begrijpen dat sommige mensen moeite hebben met dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Echter, proefdieronderzoek is voor sommige hersenonderzoeken helaas nog steeds nodig om levensreddende of betere behandelingen voor patiënten te realiseren.

In ruim 90 procent van de onderzoeken die de Hersenstichting financiert worden geen proefdieren gebruikt. Daar is de afgelopen tientallen jaren al veel in verbeterd. Waar mogelijk maken onderzoekers van alternatieven gebruik, bijvoorbeeld van computermodellen. Daarom is het aantal proefdieren voor onderzoek naar hersenaandoeningen de afgelopen jaren structureel gedaald.

Samen met andere gezondheidsfondsen, die aangesloten zijn bij de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen SGF, investeert de Hersenstichting in de ontwikkeling van betere humane meetmethoden en zetten we ons in om alternatieven voor dierproeven te stimuleren. Samen hebben we een standpunt over de inzet van dierproeven opgesteld.

De Hersenstichting onderschrijft het beleid van de overheid gericht op het ontwikkelen en implementeren van 3V-alternatieven voor dierproeven (Vervangen, Verminderen en Verfijnen). Dierproeven worden waar mogelijk vervangen door proefdiervrije experimenten.

Daarnaast neemt de Hersenstichting actief deel aan de Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), waarin wetenschappers, bedrijven, onderzoekfinanciers en overheden samen werken om onderzoeken en testen zonder dieren sneller en beter de ruimte te geven. De relevantie voor mens, dier en ecosysteem staat daarbij centraal

We subsidiëren de Nederlandse Hersenbank; een stichting die hersenweefsel inzamelt van overleden personen die zich bij leven als hersendonor registreren. Ook subsidiëren we Hersenonderzoek.nl, een online platform waar gezonde mensen en patiënten zich kunnen inschrijven om aan te geven dat ze interesse hebben in deelname aan hersenonderzoek

Wilt u een onderzoek mogelijk maken?

Particuliere gevers kunnen via de Hersenstichting een onderzoek mogelijk maken naar een door henzelf gekozen hersenaandoening. Ook kan de gever een voorkeur aangeven voor een onderzoeker of onderzoeksproject. Het project van uw voorkeur moet wel passen binnen ons beleid. U kunt ook financieel bijdragen aan een lopend onderzoek dat u zelf kunt uitkiezen uit onderzoek dat de Hersenstichting al ondersteunt.

Voor meer informatie over het bijdragen aan ons wetenschappelijk onderzoek kunt u contact opnemen met mw. Renee Brummelhuis via 070 – 302 47 40 of stuur een mail.