Het salaris van de directeur bedraagt in 2021 € 117.548 per jaar inclusief vakantiegeld. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland en de Code Wijffels gevolgd. De directie krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of garanties. De Raad van Toezicht controleert de onkostendeclaratie van de directeur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen € 135 en de voorzitter € 175 per vergadering voor hun werkzaamheden.

Medewerkers

De salarissen voor medewerkers van de Hersenstichting zijn marktconform en gebaseerd op de adviesstructuur voor salarisschalen van Goede Doelen Nederland. De Hersenstichting kent een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden en geen 13e maanduitkering. De medewerkers reizen met openbaar vervoer.

Vrijwilligers

Daarnaast werkt de Hersenstichting veel samen met vrijwilligers. Zij helpen ons bijvoorbeeld met (het organiseren van) de collecte, het beoordelen van wetenschappelijke aanvragen en het adviseren over verstrekte informatie bij de (patiënten)voorlichting. Zij ontvangen daarvoor geen beloning.