De Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie (AWI) is een onafhankelijk orgaan van de Hersenstichting. De AWI heeft tot taak de directeur – en op verzoek de Raad van Toezicht – te adviseren over de te subsidiëren projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, implementatie en ontwikkeling. Daarnaast adviseert deze wetenschappelijke adviesraad over de voortgang en evaluatie van gefinancierde projecten.

Voorzitter:
em. Prof. dr. M. de Visser, emeritus hoogleraar Neurologie, Amsterdam UMC

Vice-voorzitter:
Dr. M.H. Spigt CLP RTTP, Valorisatiedeskundige, Directeur Rijkdienst voor Ondernemend Nederland


Leden:

 • Mw. Dr. A.M. Bour, neuro- en ouderenpsychiater, Catharina Ziekenhuis 
 • Dr. M.P.J. van Boxtel, universitair hoofddocent Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht 
 • Prof. dr. J.M.A van Gerven, voorzitter CCMO, hoogleraar Klinische Neuropsychofarmacologie, Universiteit Leiden 
 • Mw. Dr. P.H. Goossens, revalidatiearts en senior onderzoeker, Merem Medische Revalidatie 
 • Prof. dr. R.J. van Oostenbrugge, hoogleraar Klinische Neurologie in het bijzonder Vasculaire Neurologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum 
 • Mw. Prof. dr. W.M.C. van Roon-Mom, hoogleraar humane genetica, Leids Universitair Medisch Centrum 
 • Mw. Prof. dr. F.E. Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ, UMC Utrecht 
 • Dr. M.H. Spigt CLP RTTP, Valorisatiedeskundige, Directeur Rijkdienst voor Ondernemend Nederland 
 • Mw. Prof. dr. A. van Straten, hoogleraar Klinische psychologie, Vrije Universiteit Amsterdam 
 • Dr. ir. M.M. Verbeek, universitair hoofddocent Neurochemie van neurodegeneratieve aandoeningen, Radboudumc/Radboud Universiteit 
 • Prof. dr. C.H. Vinkers, hoogleraar Psychiatrie, Amsterdam UMC 
 • Mw. Dr. R.A.J. Esselink, neuroloog, Radboudumc