De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder opereert binnen de goedgekeurde beleidslijnen. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht een belangrijke klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder. Merel Heimens Visser is directeur-bestuurder en bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.

Voorzitter:

Dhr. E.P. Goudswaard, MBA, Lid van de Raad van Commissarissen Triple Jump BV, voorzitter Stichting Administratiekantoor Bouwmeester (de Goudse Verzekeringen), penningmeester Nationaal Groenfonds, bestuurslid Stichting Fair Capital Impact Fund, bestuurslid Stichting Action Africa Help Nederland, voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Welcome app, bestuurslid van het Pensioenfonds SNS REAAL, bestuurslid van de Stichting Beheer SNS REAAL en bestuurslid Fonds 21.

Leden:

  • Mw. M.U Erasmus-Koen, Strategisch adviseur fiscale automatisering en rapportering en Partner Transfer Pricing Taxtimbre, gastdocent International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), gastdocent SDU, gastdocent Vienna University of Economics and Business (WU). Lid van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting.
  • Mw. M. van Oordt, Expert in governance, media en advocacy. Lid bestuur Samenwerkende Hulporganisaties Giro 555, Lid Raad van Toezicht Netherlands Helsinki Committee (NHC), public speaker via Speakers Academy.
    Lid van de Audit Commissie van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting.
  • Drs. C.C. (Cathy) van Beek, MCM, Strategisch adviseur duurzaamheid Raad van Bestuur Radboudumc /College van Bestuur Radboud Universiteit, eigenaar Leading Sustainable Health Care o.a. met opdracht Kwartiermaker Duurzaamheid in de Zorg bij Ministerie van VWS, lid raad van advies Stichting Dokters in Debat, voorzitter Bestuur Akwa, kwaliteitsinstituut GGZ
  • Prof. dr. W.A. (Pim) van Gool, Hoogleraar neurologie, Universiteit van Amsterdam/Amsterdam UMC, Voorzitter stuurgroep Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, Secretaris bestuur Stichting Remmer Adriaan Laan Fonds, Penningmeester Stichting Spinoza Leerstoel, AMC, Lid bestuur Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, Lid bestuur Dr. Jan Meerwaldt-stichting, Lid Committee of Management Cambridge Institute of Public Health UK, Lid curatorium ‘Hans van Crevel’ leerstoel, Voorzitter Programma Palliantie || bij ZonMw, Commissielid Cluster B Nationale Wetenschapsagenda bij NWO (Dutch Research Council) en Voorzitter Evaluatiecommissie ZonMw Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen bij Ministerie VWS.

Kijk voor reglementen en akte van statutenwijziging op deze pagina.