Het gaat om een vervolgfinanciering van het CONTRAST-consortium vanuit het Impuls-programma. In totaal stellen de Hersenstichting en de Hartstichting maximaal 4 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). 

Over CONTRAST 

Het CONTRAST-consortium is een samenwerkingsverband tussen diverse universitaire medische centra, Nederlandse ziekenhuizen en partners uit de industrie. Het wordt gefinancierd door de Hersenstichting, de Hartstichting, ZonMw en Health~Holland. Het consortium is onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance; een samenwerkingsverband van op dit moment 21 organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. 

Resultaten verder brengen 

Met het Impulsprogramma krijgen succesvolle consortia de kans om hun onderzoekslijn voort te zetten. Hiermee kunnen veelbelovende resultaten uit het onderzoek verder ontwikkeld worden tot oplossingen die, eenmaal geïmplementeerd, de zorg voor hart- en vaatpatiënten verbeteren. Hierbij kan het consortium gebruik maken van de diensten en expertise van de DCVA op het gebied van valorisatie, data-infrastructuur, implementatie en talent-ontwikkeling. 

Focus nieuwe consortium 

Met het nieuwe consortium willen de onderzoekers van CONTRAST hun klinische studies voortzetten en uitbreiden. Ook willen ze werken aan het versterken van preklinisch onderzoek op dit gebied. Mede door de financiering van de Hersenstichting zal het consortium zich daarnaast meer gaan richting op revalidatie en herintegratie na een beroerte. 

De drie hoofdthema’s voor de Impulse aanvraag beroerte zijn: 

  1. Verbeterde triage en pre-hospitale zorg 
  1. Snelle en effectieve behandeling voor acute beroerte 
  1. Verbeterde revalidatie voor beroertepatiënten in de subacute en chronische fase 

Kwartiermakers 

Het CONTRAST-consortium heeft twee kwartiermakers voorgedragen om het nieuwe consortium te helpen formeren. De Hersenstichting en de Hartstichting zijn met dit voorstel akkoord gegaan, waarna de kwartiermakers voortvarend van start gegaan zijn met een brede verkenning van het onderzoeksveld rond beroerte.  De kwartiermakers zijn: 

  • Prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam, hoogleraar Neuroradiologie 
  • Prof. dr. Yvo Roos, Amsterdam UMC, hoogleraar acute neurologie  

Over de samenwerking  

Het nieuwe consortium wordt gefinancierd vanuit een samenwerking tussen de Hersenstichting en de Hartstichting. De Hartstichting wil voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door beroertes. De Hersenstichting zet zich in om de ziektelast veroorzaakt door een beroerte te minimaliseren voor iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven, de kwaliteit van leven te verbeteren en mensen na een beroerte te helpen om mee te blijven doen in de maatschappij. 

Het nieuwe consortium maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 21 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. 

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen, de deadline was 26 juli 2022 om 14:00 uur. Bekijk hier het nieuwsbericht over het consortium.

 

Ter informatie vind je hieronder de brochure en het supplement met aanvullende informatie en contactgegevens voor eventuele vragen.

Download de brochure

Download het supplement

Stuur voor meer informatie een e-mail naar Malou Fanchamps