Wie organiseert deze actie?
Deze Actie wordt georganiseerd door Hersenstichting waarbij TeamAlert de uitvoerende partij is.  – TeamAlert , Lijsterstraat 3-5, 3514 TA Utrecht, 030-2232893 – (hierna “TeamAlert”).

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘winactie #ikslaap’ (hierna “Actie”).

Door mee te doen aan de Actie stem je in met deze actievoorwaarden.

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op www.hersenstichting.nl/ikslaap

Wat is de actieperiode?
De actie loopt van maandag 9 maart 2020 tot en met zondag 15 maart 2020. 

Wat houdt de Actie in?
Door middel van verschillende online-opdrachten werken de jongeren actief aan het verbeteren van hun slaapkwaliteit en -kwantiteit. De jongeren ontvangen in de actieperiode zeven verschillende opdrachten met betrekking tot hun slaapgedrag. Bij de Actie wordt er zowel via mail als via Instagram contact opgenomen met de deelnemers met de verschillende opdrachten die ervoor zorgen dat de deelnemers actief hun slaapkwaliteit en/of -kwantiteit verbeteren. De opdrachten worden op opeenvolgende dagen verstuurd. 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan deze Actie.

Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode

Promotionele Kansspelen en worden verder beheerst door Nederlands recht.

Hoe kan ik meedoen aan de Actie?
Deelnemers kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website: www.hersenstichting.nl/ikslaap 

Wat kan ik winnen?
Slaapkameradvies van een interieurstylist van IKEA met een shoptegoed van maximaal € 2.500,- inclusief BTW te besteden aan producten voor de slaapkamer.

De prijzen zijn niet in te wisselen voor contact geld of een andere prijs.

Eventuele kansspelbelasting en btw die in verband met prijzen dient te worden betaald, komt voor rekening van IKEA.

Hoe wordt de winnaar bepaald?
Na volledige deelname (vanaf 9 maart) neemt TeamAlert contact op met de winnaar. TeamAlert zal zorgdragen voor het in contact brengen van de winnaar met IKEA. De winnaar wordt bepaald aan de hand van een puntensysteem in Marketing Automation Mautic en het inzenden van een ‘before’ en ‘after’ foto van een slaapkamer. De punten vanuit het Marketing Automation systeem Mautic worden opgeteld met de punten die worden toegekend aan de foto van de slaapkamer die de deelnemer plaatst op de website van de Hersenstichting. Het aantal punten voor de slaapkamer hangt af van de vraag of de slaapkamer voldoet aan de eisen voor een slaapkamer waar de slaapkwantiteit en -kwaliteit bevorderd wordt. Mochten er meerdere deelnemers dezelfde score behalen wordt er door middel van loting een winnaar bepaald.  Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Wie kan er meedoen aan deze actie?
Je kan meedoen aan deze Actie als je tussen de 11 en 16 jaar bent, toestemming hebt van je ouders/ verzorgers en je woonachtig bent in Nederland.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van IKEA, TeamAlert en de Hersenstichting en de door IKEA, TeamAlert en de Hersenstichting ingeschakelde bedrijven die de Actie organiseren. 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De door jouw opgegeven persoonsgegevens gebruiken wij om de Actie op de juiste manier uit te voeren en een eventueel gewonnen prijs aan je uit te kunnen reiken.

Zodra er een winnaar gekozen is wordt er direct contact opgenomen met de winnaar, er worden dus geen namen gepubliceerd.

Wat als ik een opmerking of klacht heb over de Actie?
Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze actievoorwaarden en/of deze Actie kun je indienen bij 

TeamAlert 
Lijsterstraat 3-5
3514 TA Utrecht
030-2232893
Info@teamalert.nl

En dan nog wat andere punten:
TeamAlert, de Hersenstichting en IKEA (hierna: “de partijen”) besteden veel aandacht aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat deze partijen de Actie en/of actievoorwaarden moeten aanpassen of de Actie vroegtijdig moeten staken. De partijen zijn hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze Actie, niet aansprakelijk.

De partijen kunnen deelnemers diskwalificeren als ze van mening zijn dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus gedraagt.

Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietige of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.