Bewegen is voor mensen met een hersenaandoening van belang. Het heeft positieve effecten op de gezondheid – zowel fysiek als mentaal – en het helpt om herstel te bevorderen. Daarnaast heeft sport en beweging ook een positieve invloed op de sociale contacten van mensen. Door te sporten raken mensen meer betrokken bij de samenleving en neemt het welzijn toe.  

Ondanks deze voordelen is het voor mensen met een hersenaandoening niet vanzelfsprekend om te sporten of bewegen. De vele prikkels door drukte en geluid maken de drempel om te gaan sporten hoog of ze vinden niet de juiste begeleiding. De Hersenstichting wil daarom een groter aanbod van passend en/of prikkelvriendelijk sporten en bewegen stimuleren d.m.v. deze subsidie. 

Edwin en Annemarie van der Sar

Edwin en Annemarie van der Sar hebben zelf ervaren hoe ingrijpend de invloed van een hersenbeschadiging kan zijn.  Annemarie kreeg in 2009, op 36-jarige leeftijd, een hersenbloeding. De ervaringen tijdens haar revalidatie brachten Annemarie op het idee om samen met Edwin sport- en beweegprojecten op te zetten voor mensen met een hersenaandoening. Sinds 2021 is hun stichting gefuseerd met de Hersenstichting. Met de Van der Sar-Sport en Beweegsubsidie kunnen we hun werk voortzetten en verder bouwen aan een passend en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor mensen met een hersenaandoening. De subsidie draagt niet alleen de naam van Edwin en Annemarie, ook als ambassadeurs blijven zij nauw betrokken!

Wie kan subsidie aanvragen?

Sportverenigingen, stichtingen, sportscholen, zwembaden, bedrijven en patiëntgroepen of -platforms die zich inzetten voor het in beweging krijgen én houden van mensen met een hersenaandoening kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van de Hersenstichting. Het kan hierbij gaan om het vernieuwen, versterken en/of verbeteren van het aanbod of het opzetten van nieuw sportaanbod. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere organisaties zijn die hun krachten willen bundelen om meer impact te genereren. 

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Het project inclusief sport- en beweegaanbod stimuleert, uitbreidt en/of behoudt.  Het project mag nieuw zijn of al langer bestaan en er moeten een intentie en plan zijn om de activiteiten op lange termijn voort te zetten
  • Er is nagedacht over hoe de doelgroep wordt bereikt en wordt gestimuleerd. 
  • Vraag en aanbod matchen. 

Het project/initiatief mag zich richten op één specifieke hersenaandoening, maar het heeft onze voorkeur dat het project hersenaandoening-overstijgend is (het project richt zich dan op meerdere hersenaandoeningen).

Belangrijkste voorwaarden

Er kan een bedrag van maximaal €5.000 worden aangevraagd.
Of maximaal €10.000 als twee organisaties samen de aanvraag doen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Hersenstichting gelden een aantal voorwaarden en criteria die je HIER kunt downloaden.  

Voorbeelden samenwerkingsverbanden Sport- en Beweegsubsidie

Vraag je meer dan 5.000 euro aan, toon dan de meerwaarde aan van de samenwerking. Hoe kunnen jullie met meer geld meer bereiken? Twee voorbeelden: 

  • Samenwerking met je gemeente. Er zijn gemeentes die bijvoorbeeld (mede)ondertekenaar zijn van een convenant op het gebied van (een) hersenaandoening(en), zoals dementie. Als organisatie kan je een samenwerkingsverband aangaan met je gemeente. 
  • Samenwerken met andere organisaties in jouw regio. Dit kunnen organisaties zijn die zich richten op je doelgroep, zoals zorginstellingen of revalidatiecentra. Ook kunnen het organisaties zijn die hetzelfde (beweeg)doel hebben, waardoor jullie je krachten kunnen bundelen. Als je niet goed weet welke organisaties er in jouw regio zijn, zou je bijvoorbeeld contact op kunnen nemen een regiocoördinator van Uniek Sporten of je gemeente.

Procedure

Aanvragen kunnen vanaf 6 maart t/m 10 mei 2023 ingediend worden via een aanvraagformulier.
Eind juni wordt de uitslag bekend gemaakt.

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar: meedoen@hersenstichting.nl t.a.v. Gillian.
Voorbeelden van gehonoreerde projecten staan onderaan deze pagina.


“Toen ik 36 was werd ik getroffen door een hersenbloeding. Eenmaal thuis had ik geluk dat ik gebruik kon maken van het sportieve netwerk van mijn man Edwin. Ook kon ik gebruik maken van sportfaciliteiten waar ik in alle rust verder kon werken aan mijn herstel. Daar realiseerde ik mij heel goed dat dit niet voor iedereen is weggelegd. Het is heel belangrijk dat er meer passend en prikkelvriendelijk sportaanbod komt zodat mensen met een hersenaandoening niet buiten de boot vallen en gewoon mee kunnen doen.

– Annemarie van der Sar

Voorbeelden van gehonoreerde projecten

De Beweegbus

Met een bijdrage vanuit de Sport en Beweegsubsidie kan de Beweegbus nu wekelijks langs komen op een of meerdere locaties van Driestroom en Pluryn. Op locatie biedt de Beweegbus een passend sportaanbod aan onder begeleiding van een professional met al het benodigde materiaal. Doordat de drempels vervoer, begeleiding en materiaal getackeld worden is het voor de cliënten mogelijk om in hun eigen veilige omgeving de eerste stappen te zetten richting in beweging komen en blijven.

Zwemmen met Dementie en Parkinson

Met een bijdrage vanuit de Sport en beweegsubsidie kunnen drie zwemgroepen voor mensen met Dementie en Parkinson in Raalte (regio Salland/Overijssel) behouden worden en verder worden uitgebreid. Zwemmen is een ideale manier om op een prettige manier in beweging te zijn. Daarnaast biedt het veel plezier en lotgenotencontact.

CP voetbal voor vrouwen

Voor de doorontwikkeling van CP voetbal voor vrouwen in Nederland vroeg de Stichting CPVV een bijdrage aan bij de Van der Sar Sport en Beweegsubsidie. CP-voetbal is een aangepaste vorm van voetbal voor speelsters met cerebrale parese (CP) of met niet-aangeboren-hersenletsel (NAH). Om te kunnen doorontwikkelen moet het CP vrouwenelftal vaker oefenwedstrijden spelen en deelnemen aan (internationale) toernooien, met in ieder geval het EK in 2023. Oefeninterlands kunnen gespeeld worden tegen CP vrouwen teams van bv Engeland, Denemarken, Spanje.

 

Andere voorbeelden ter inspiratie

Loopvoetbal, dansen of boksen voor mensen met beweegproblemen, zoals de ziekte van Parkinson   

Yoga, aangepast voor mensen met een hersenaandoening  

Maatjesprojecten, zoals (duo)fietsen of wandelen 

Een samenwerkingsproject met regionale partijen om de verbindingen op verschillende terreinen, zoals zorg, welzijn en sport te versterken.   

Verbeteren van de promotie van sport- en beweegactiviteiten 

Meer voorbeelden zijn te vinden op de website van Uniek Sporten

Een bijdrage voor de aanschaf van een duofiets?