Belangrijkste voorwaarden 

  • Er kan een bedrag van €300.000 tot €500.000 worden aangevraagd. Het is aan de aanvragers zelf om te bepalen voor welk budget zij een aanvraag indienen. De ingediende plannen moeten in verhouding staan tot het aangevraagde budget.  
  • Het gaat om praktijkgericht onderzoek dat het doel heeft om de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoeningen te verbeteren.  
  • De behoefte van mensen met een hersenaandoening en/of hun naasten en het praktijkprobleem in het vervullen van deze behoefte is leidend.  
  • Belangrijk is om de verschillende relevante expertise te betrekken bij het onderzoek.    
  • Implementatie en opschaling van de resultaten is een belangrijk onderdeel om aandacht aan te besteden. 

Wie kan aanvragen? 

De projectaanvraag kan alleen gedaan worden door een multidisciplinair team waarbij minimaal een kennisinstelling en twee praktijkinstellingen betrokken zijn. Daarnaast worden ervaringsdeskundigen actief betrokken bij het schrijven van de projectaanvraag en maken ze deel uit van het projectteam. Elke aanvrager mag bij maximaal twee aanvragen betrokken zijn, waarvan éénmaal als hoofdaanvrager.

Procedure 

Indienen projectidee    31 maart 2022 12.00 uur (middag) 
Uitnodiging uitwerken projectaanvraag    Week 18 2022 
Indienen projectaanvraag    21 juni 2022 12.00 uur (middag) 
Wederhoor schrijven    25 juli – 8 augustus 2022 
Toekenningsbesluit    Week 41 2022 

Projectideeën konden tot uiterlijk 31 maart 2022 om 12.00 uur ’s middags ingediend worden door het vooraanmeldingsformulier per e-mail te versturen. 

De call is inmiddels gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Meer informatie 

Voor informatie over de inhoudelijke afbakening kunt u contact opnemen met Els van der Rhee via aanvraag@hersenstichting.nl of tel. 070 – 360 48 16. 

Webinar met meer informatie teruglezen

Op 15 februari heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarbij de subsidieoproep mondeling is toegelicht. Daarnaast is er informatie gegeven over praktijkgericht onderzoek. De presentatie van deze bijeenkomst kunt u hier teruglezen.