De Hersenstichting draagt met € 300.000 bij aan een onderzoek van het UMCG. Het onderzoek staat onder leiding van Joke Spikman. De onderzoekers willen patiënten helpen die door een hersenaandoening problemen hebben bij het omgaan met andere mensen. Het gaat om mensen met een neurologische aandoening zoals MS, een beroerte, een hersentumor of een infectie.

Als je niet meer weet hoe het hoort

e hersenen heb je voor allerlei dingen nodig. Om na te denken, om je te waarschuwen als je pijn hebt en om dingen te zien en te horen. Maar ook om goed om te kunnen gaan met andere mensen. Dat noemen we sociale cognitie.

Sociale cognitie gaat over heel veel dingen. Het zorgt ervoor dat jij aan iemands gezicht kunt zien of diegene boos of blij is. Maar ook dat je weet dat het niet goed is om in een stil gezelschap ineens hard te gaan schreeuwen. Of dat je jezelf in iemand anders kunt verplaatsen.

Als de hersenen schade oplopen, kan dat ervoor zorgen dat die sociale cognitie niet meer goed werkt. Dat zorgt voor allerlei problemen bij het omgaan met andere mensen. Soms zorgt het er zelfs voor dat mensen hun partner, vrienden of werk verliezen.

Misschien is de behandeling er al wel

Hersenschade kun je op verschillende manieren krijgen. Door traumatisch hersenletsel bijvoorbeeld, wat kan ontstaan na een harde klap bij een ongeluk. Maar ook door een beroerte, een hersenbloeding of een ziekte als multiple sclerose (MS).

“We weten dat problemen met sociaal gedrag een enorme impact kunnen hebben op het leven van patiënten en hun naasten. We onderzoeken daarom of een bestaande behandeling bij patiënten met verschillende hersenaandoeningen werkt. Deze behandeling werkt namelijk al goed bij patiënten met traumatisch hersenletsel.”

Joke Spikman, onderzoeker

Voor patiënten met traumatisch hersenletsel is er al een behandeling die goed helpt bij problemen met sociale cognitie: de T-ScEmo-behandeling. Patiënten en hun naasten zijn enorm tevreden over de resultaten. De sociale cognitie van de patiënten wordt beter en hun gedrag daarmee ook.

Een T-ScEmo-behandeling bestaat uit 20 sessies in een revalidatiecentrum, onder begeleiding van een ervaren neuropsycholoog. Tijdens de sessies leren patiënten:

  1. sociale informatie beter te zien en snappen
  2. hierdoor andere mensen beter te begrijpen
  3. en zo het sociale gedrag en omgaan met anderen te verbeteren

De onderzoekers willen nu weten of deze behandeling ook zo goed kan werken voor patiënten met andere hersenziekten.

Waarom steunt de Hersenstichting dit onderzoek?

Als de T-ScEmo-behandeling ook goed werkt bij andere hersenziekten, kunnen veel meer patiënten geholpen worden. Zij hebben dan minder problemen met sociale cognitie en sociaal gedrag. Dat maakt dat zij minder last hebben van hun aandoening en een fijner leven hebben.

Dit onderzoek draagt bij aan de doelstelling van de Hersenstichting: minder sterfte en ziektelast door hersenaandoeningen. Daarom steunt de Hersenstichting het onderzoek met € 300.000.

Meer over het onderzoek

De behandeling wordt tijdens het onderzoek iets aangepast. Van de 20 sessies zijn er nu 15 in het revalidatiecentrum. De andere 5 sessies kunnen patiënten op de computer thuis volgen.

Hoe pakken ze dit aan?

In totaal doen er 84 patiënten mee aan het onderzoek. Dit zijn patiënten met verschillende aandoeningen zoals een beroerte, hersentumor, MS of infectie. Zij komen in aanmerking voor revalidatie en hebben problemen met sociale cognitie en sociaal gedrag.

De patiënten worden gelijk verdeeld in een behandelgroep en een wachtlijstgroep. Patiënten in de behandelgroep beginnen direct met de behandeling. De wachtlijstgroep krijgt geen behandeling, maar kan deze wel krijgen als het onderzoek is afgelopen.

Alle patiënten worden op dezelfde momenten getest en ondervraagd. Zo kunnen de onderzoekers zien of er verschil is tussen patiënten met en zonder behandeling.

Welke resultaten verwachten de onderzoekers?

De onderzoekers verwachten dat patiënten die de T-ScEmo-behandeling krijgen minder last hebben van problemen met sociale cognitie en sociaal gedrag.

Hoe ver is het onderzoek?

Het onderzoek is gestart en de patiënten worden behandeld en getest. 

Wil je meedoen aan het onderzoek?

De onderzoekers zijn op zoek naar: Mensen met hersenletsel (niet veroorzaakt door een trauma) die problemen in de sociale cognitie ervaren. Hierbij gaat het om hersenletsel door een beroerte, hersentumor, hersenontsteking of MS. De veranderingen in het (sociale) gedrag of de emoties zijn opgetreden sinds het hersenletsel.

 

Heb je interesse om mee te doen?

Neem dan contact op met onderzoeker A. Heegers via e-mail.

Wat is de volgende stap?

Als de T-ScEmo-behandeling ook goed bij andere hersenaandoeningen werkt, kan deze aan meer patiënten worden aangeboden. Patiënten en behandelaars worden dan op de hoogte gebracht van deze nieuwe mogelijkheid. De onderzoekers gaan behandelaars trainen om de T-ScEmo-behandeling te kunnen geven. Ook gaan ze ervoor zorgen dat verzekeraars deze behandeling vergoeden.