Waarom is deze subsidie belangrijk?

Wij willen dat iedereen met een hersenaandoening kan meedoen in de samenleving. Maar meedoen is niet altijd vanzelfsprekend. Het is dan fijn dat er initiatieven zijn waar mensen met een hersenaandoening lotgenoten kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen of meer informatie kunnen krijgen over hun hersenaandoening en hoe zij om kunnen gaan met de gevolgen hiervan.

Patiëntenverenigingen, stichtingen, facebook-groepen of platforms kunnen hierin van grote betekenis zijn. Soms hebben zij net dat steuntje in de rug nodig om iets op touw te zetten, te organiseren of te ontwikkelen wat voor hun achterban/doelgroep van belang is. En dan kan deze regeling net dat (op)stapje zijn!

Wie kan aanvragen? 

De aanvraag kan worden ingediend door een patiëntenorganisatie, stichting, online platform of -lotgenotengroep die langer dan 6 maanden actief is. Een KVK nummer is een voorwaarde, als dit niet bekend is of nog niet aangevraagd, neem dan met ons contact op. De aanvrager(s) kunnen ook meerdere patiëntenorganisaties zijn die hun krachten willen bundelen om op deze wijze meer impact te genereren. 

Voorbeelden samenwerking met meerdere organisaties

Dien je samen met andere organisaties een aanvraag in, toon dan de meerwaarde aan van de samenwerking. Zoals hoe kunnen jullie met geld meer bereiken? Voorbeelden van samenwerkingen:

 • Je werkt samen met andere organisatie(s) in jouw regio. Dit kunnen organisatie(s) zijn die zich ook richten op jouw doelgroep, zoals zorginstellingen of revalidatiecentra of een inloophuis.
 • Ook kunnen het organisaties zijn die aanvullend aan elkaar zijn, waardoor jullie je krachten kunnen bundelen. Bijvoorbeeld ouders die zich verenigen en samen met professionals in zorg en onderwijs een activiteit oppakken. Of een regionaal 1e lijns netwerk dat samen met ervaringsdeskundigen een training ontwikkeld.

Voorwaarden en criteria

Er kan een bedrag van maximaal € 5.000 worden aangevraagd. Of maximaal € 10.000 als meerdere organisaties samen de aanvraag doen. Neem in dat geval contact met ons op.

Bij de beoordeling van het project kijken wij o.a. of:

 • Het een nieuw initiatief is;
 • De behoefte van de doelgroep (patiënten, naasten, ervaringsdeskundigen) goed naar voren komt;
 • Het project/initiatief bijdraagt aan het welzijn van mensen met een hersenaandoening;
 • Het project/initiatief inzet op meedoen in de maatschappij (in verschillende levensdomeinen zoals werk, school, vrije tijd, etc);
 • Bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van leven;
 • Inzet op (maatschappelijke) erkenning en herkenning van hersenaandoeningen; 
 • Bijdraagt aan het voorkomen of verminderen van stigma’s

Bekijk HIER alle voorwaarden en criteria van de ‘Op stap’ subsidie.

Let op: heb je vorig jaar een subsidie gekregen dan kun je dit jaar niet meedoen met deze regeling. In 2024 is er weer een mogelijkheid voor indienen.

Wil je advies over het opstellen van een projectplan of het in kaart brengen van de behoefte vanuit je achterban? PGO Support kan helpen om je ambities verder vorm te geven en als organisatie meer impact te maken. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met adviseur Marion Koppelman

Procedure 

Aanvragen kunnen vanaf 6 maart t/m 10 mei 2023 ingediend worden via het aanvraagformulier hieronder. Er is een speciale beoordelingscommissie ingesteld om de aanvragen te beoordelen. 

Medio/eind juni 2023 wordt de uitslag bekend gemaakt. 

Mocht je vragen hebben of je idee passend is en/of wil je meer informatie, mail dan naar opstap@hersenstichting.nl  t.a.v. Els of Barbara.

Voorbeelden van gehonoreerde projecten

Project: ‘Een Steekje Los’ 
De Hersenstichting draagt met 10.000 euro bij aan dit project van Stichting de Bagagedrager. Het eerder ontwikkelde spel ‘Een steekje los?’ voor patiënten helpt om het gesprek aan te gaan over (de gevolgen van) NAH of een psychische aandoening. Door het stellen van vragen aan elkaar zorgt dit voor meer openheid, (h)erkenning, begrip, minder vooroordelen en meer kwaliteit van leven. Omdat directe naasten andere behoeften hebben dan patiënten zelf, is er een familie set van het spel ontwikkeld. In dit project worden tenminste 24 familie-ervaringsdeskundigen opgeleid en getraind om het spel te gebruiken in hun contacten met naasten. Dit draagt bij aan de professionalisering van het beroep familie-ervaringsdeskundige. Zodat zij zelf spelworkshops en speltrainingen kunnen gaan organiseren.

Project: NAHerstel Academie
De NAHerstel Academie is een nieuw initiatief van Stichting HersenletselSupport voor en door mensen met hersenletsel. Met een bijdrage vanuit de ‘Op Stap’ subsidie wordt een nieuw platform ontwikkeld.
Op dit platform:

 • worden ervaringsverhalen gedeeld van ervaringsdeskundigen die graag hun kennis en kunde op informele wijze willen inzetten voor anderen;
 • kunnen mensen met hersenletsel inspiratie, motivatie en informatie vinden van andere ervaringsdeskundigen.
 • kan men onderling op informele wijze contact met elkaar opnemen;
 • worden activiteiten en andere initiatieven door en voor mensen met hersenletsel onder de aandacht gebracht.

Project: Eigen Regie
De Hersenstichting ondersteunt het project ‘Eigen Regie’ van Oudervereniging Balans en Stichting Mama Vita met 10.000 euro. Het project betreft een nieuw regionaal kennis- en trainingsprogramma voor ouders van kinderen (van alle leeftijden) met een ondersteuningsbehoefte (zoals ADHD, ADD, DCD, etc). Het nieuwe (regionale) kennis- en trainingsprogramma vergroot de eigen regie van deze ouders, doordat de ouders sneller en beter de juiste informatie en ondersteuning vinden wanneer hun kind vastloopt op school.

‘Ik ben niet 1, maar wel 10 stappen verder gekomen!’

‘Ik ben jullie dankbaar voor alle tips en informatie. Ik hoop dat ik hiermee verder kan komen om goed onderwijs te kunnen krijgen voor mijn kinderen!’

‘Ik had niet gedacht hier zóveel aan te hebben!’ 

“Het maakt me sterker en dat heeft zijn weerslag op mijn kind!”

Aan de slag met toegankelijk sportaanbod?