Praktijkgericht onderzoek voor verbeteren kwaliteit van leven 
Totaal € 3.209.427

Naar aanleiding van de subsidieoproep voor praktijkgericht onderzoek van afgelopen voorjaar heeft de Hersenstichting in totaal 3.209.427 euro toegekend. De gehonoreerde onderzoeken dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening. De behoefte vanuit deze doelgroep en/of hun systeem is daarbij het uitgangspunt. De voorstellen richten zich zowel op het verminderen van klachten, als op het verbeteren van functioneren en/of het vergroten van participatie in de samenleving. 

Collaboration for New Treatments in Acute Stroke 2.0 
Aad van der Lugt, Erasmus MC en Yvo Roos, Amsterdam UMC Locatie AMC 
€ 1.499.922,71 co-financiering Hersenstichting, totaal € 4 miljoen 

De Hersenstichting en de Hartstichting dragen samen met 4 miljoen euro bij aan een groot onderzoek voor betere behandeling van beroertes. Het project bestaat uit een samenwerking tussen een groot aantal onderzoekers van diverse instellingen. Dit doen zij onder de naam CONTRAST. Daarmee volgen zij het gelijknamige samenwerkingsverband op. Tussen 2017 en 2022 zijn vanuit CONTRAST reeds belangrijke onderzoeken op het gebied van beroerte uitgevoerd. Met de nieuwe subsidie kan verder worden ingezet op sneller behandelen, langer behandelen en nieuwe behandelingen van beroerte. 

National Dementia Prevention Initiative (NDPI) 
Sebastian Köhler (Alzheimer Centrum Limburg) en Edo Richards (RadboudUMC)  
€ 200.000 co-financiering Hersenstichting, totaal ruim € 3 miljoen 

Het NDPI consortium binnen het thema Risicoreductie – Leefstijl van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS onderzoekt hoe je mensen beter kunt bereiken met preventieve boodschappen over dementie en welke interventies effectief zijn om dementie te voorkomen bij mensen met een verhoogd risico op dementie. De onderzoekers helpen deze mensen vervolgens om hun leefstijl te verbeteren. De Hersenstichting draagt bij met 200.000 euro. 

Young Onset Dementia (YOD) 
Yolande Pijnenburg (Alzheimer centrum Amsterdam UMC) 
€ 449.718  

De Hersenstichting draagt met 449.718 euro bij aan twee onderzoeken naar dementie op jonge leeftijd. De onderzoeken maken deel uit van het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw (YOD-INCLUDED) en het KIC-NWO programma Leven met Dementie (YOD-MOELCULAR). Het doel is een betere diagnostiek en betere zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Dit is van belang omdat de symptomen van jonge dementie vaak minder snel worden herkend. Ook verschillen de behoeften van deze specifieke groep enorm met die van ouderen met dementie. 

CureQ 
Eric Reits (AUMC), Willeke van Roon (LUMC) & Harm Kampinga (UMCG) 
€ 400.423 co-financiering Hersenstichting, totaal ruim € 4,7 miljoen 

Onderzoekers Eric Reits, Willeke van Roon-Mom, Harm Kampinga, Mayke Oosterloo, Bart van den Warrenburg slaan samen met nog enkele andere onderzoekers, bedrijven en patiëntenverenigingen hun handen ineen om voor de Poly-Q hersenaandoeningen Huntington, SCA1 en SCA3 een zo effectief mogelijke behandeling te realiseren. Dit willen zij bereiken door per individu beter te kunnen voorspellen wanneer de ziekte start en hoe de ziekte zal verlopen, terwijl er tegelijkertijd nieuwe therapieën worden ontwikkeld om de aandoeningen een halt toe te roepen. Met deze kennis hopen ze straks een effectieve behandeling op het juiste moment te kunnen toedienen waardoor er mogelijk geen klachten hoeven te zijn. 

Sport- en beweegsubsidie 
Totaal € 158.771  

De Hersenstichting heeft in 2022 in totaal 25 aanvragen voor de Sport- en Beweegsubsidie toegekend. Voorbeelden van deze projecten zijn Prikkelarm zwemmen (Sportief Cappelle), Dansen met een hersenaandoening (DansPark) en Adaptive CrossFit (Sport- en Zorgaterlier WYzorg). We geven subsidie aan initiatieven die als doel hebben om meer mensen met een hersenaandoening de mogelijkheid te bieden te (blijven) bewegen door middel van het creëren van een toegankelijk en aangepast aanbod. Dit geldt voor beweeginitiatieven in de breedste zin van het woord. De Hersenstichting maakt zich hiermee sterk voor een inclusief sport- en beweegaanbod voor mensen (van alle leeftijden) met een hersenaandoening. 

OP STAP subsidieregeling 
Totaal € 133.349  

De Hersenstichting heeft in 2022 in totaal 30 aanvragen van patiëntverenigingen en/of patiënt gerelateerde organisaties toegekend voor de OP STAP regeling. Voorbeelden van deze projecten zijn een sportdag voor patiënten met CP (CP Nederland); een landelijke contactdag (Nederlandse Vereniging voor Narcolepsie) en het opzetten van een digitale bibliotheek (Vereniging Caleidoscoop). Met de subsidie willen we patiëntgerelateerde organisaties en bewegingen enthousiasmeren om activiteiten te ontplooien voor hun doelgroepen. We willen hen motiveren om de behoeften en wensen van de doelgroep op te halen. Op die manier kunnen de verenigingen en organisaties de dingen doen waar vraag naar is en kunnen zij hun toegevoegde waarde laten zien. 

De OP STAP subsidieregeling wordt elk jaar opengesteld en per vereniging kan de subsidie één keer in de twee jaar aangevraagd worden. Het maximale aan te vragen bedrag is gesteld op € 5.000. 

Gezamenlijke subsidieronde KNGF en Hersenstichting 
Totaal € 500.000 

Om mensen met bewegingsstoornissen als gevolg van een hersenaandoening de beste zorg te kunnen bieden, is een goede wetenschappelijke onderbouwing van het handelen door fysiotherapeuten essentieel. Vanuit die gedachte hebben de Hersenstichting en het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF gezamenlijk een subsidieronde van 500.000 euro opengesteld. Het doel van deze subsidieronde was om de ziektelast bij mensen met een hersenaandoening te verminderen en het moet bijdragen aan een zichtbare toename van het aantal behandelingen waarvan bewezen is dat deze de ziektelast verminderen of het functioneren verbeteren door een optimale inzet van fysiotherapie. 

Vanuit de subsidieronde zijn twee onderzoeken toegekend: 

  • Lower Urinary Tract Symptoms in Parkinson’s disease, effectiveness of electrical stimulation, a randomized controlled trial. 
    Dr. Moossdorff en drs. Bennik, LUMC 
    € 249.348 

Zo’n 75 procent van de mensen met de ziekte van Parkinson heeft blaasklachten en meer dan de helft moet in de nacht meer dan twee keer plassen. Hierdoor vermindert de kwaliteit van leven. Mensen met blaasklachten kunnen worden behandeld met, onder meer, bekkenfysiotherapie. De voordelen van bekkenfysiotherapie ten opzichte van bijvoorbeeld medicijnen, is dat het nagenoeg geen bijwerkingen geeft en dat de behandeling kort duurt. Het effect van bekkenfysiotherapie met elektrostimulatie, bij mensen met de ziekte van Parkinson, is nog nooit op grote schaal onderzocht. Daarom gaat deze projectgroep hier met de toegekende subsidie mee aan de slag. 

  • Power2Walk: Effect of functional power training on walking ability and participation in children with cerebral palsy; a randomized control trial 
    Dr. van Vulpen, Amsterdam UMC en Reade 
    € 249.828 

Cerebrale Parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van een bewegingsbeperking bij kinderen. Het bemoeilijkt vaak het lopen, door een combinatie van verminderde spierkracht en spasticiteit (stijve spieren). Recent heeft de onderzoeksgroep in een kleine studie laten zien dat functionele krachttraining volgens de zogenaamde MegaPower-aanpak – 12 weken intensief trainen – gemiddeld tot een grote verbetering leidt van de loopvaardigheid en rensnelheid bij kinderen met CP. Nu gaan zij dit in een grotere studie onderzoeken. Deze studie zal ons leren of en in welke mate MegaPower-training een toegevoegde waarde heeft in de fysiotherapeutische behandeling van loopproblemen bij kinderen met CP, en voor welke kinderen dit type behandeling het meeste bijdraagt aan het bewegen en het meedoen in het dagelijks leven.